Steve_Lee
Cờ nhanh: 2714 W102D26L16
Cờ chậm: 2469 W160D26L49)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win minhhngl (2163) Steve_Lee (2452) 40S
12 win tieuthu_alin (2393) Steve_Lee (2671) 40F
13 lose Steve_Lee (2499) HKLukSir (2219) 77S
14 win vanmuinguyen (2258) Steve_Lee (2480) 44S
15 draw vanmuinguyen (2244) Steve_Lee (2494) 33S
16 win Johnly0001 (2239) Steve_Lee (2661) 21F
17 win thiengmacong (2456) Steve_Lee (2463) 50S
18 lose Haokyhung (2554) Steve_Lee (2701) 42F
19 draw Caphe_amazon (2508) Steve_Lee (2461) 37S
20 lose Steve_Lee (2485) quynguyen (2609) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Steve_Lee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames