Rumqnam2017
Cờ nhanh: 1654 W134D8L223
Cờ chậm: 2199 W112D13L53)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win Phungtienlen (2045) Rumqnam2017 (2236) 117S
12 win Rumqnam2017 (2226) Phungtienlen (2055) 56S
13 lose dungchoinua_ (2307) Rumqnam2017 (2239) 28S
14 win Rumqnam2017 (2220) dungchoinua_ (2326) 33S
15 lose chuminh (2104) Rumqnam2017 (2240) 23S
16 draw chuminh (2100) Rumqnam2017 (2244) 15S
17 win Rumqnam2017 (2231) danhco1993 (2139) 73S
18 win danhco1993 (2153) Rumqnam2017 (2217) 53S
19 win Rumqnam2017 (2200) Chap1tien (2253) 52S
20 win Rumqnam2017 (2197) wainin (1646) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Rumqnam2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames