Rumqnam2017
Cờ nhanh: 1654 W134D8L223
Cờ chậm: 2197 W101D11L46)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose Rumqnam2017 (2231) axfhb (1993) 28S
12 win dinhbolinh (2075) Rumqnam2017 (2220) 20S
13 win dinhbolinh (2087) Rumqnam2017 (2208) 27S
14 lose Rumqnam2017 (2229) chumchim123 (2037) 30S
15 win chumchim123 (2047) Rumqnam2017 (2219) 26S
16 win Rumqnam2017 (2205) dungloan (2163) 60S
17 win Rumqnam2017 (2195) ducvinh62 (2013) 90S
18 win chetvedau (2103) Rumqnam2017 (2182) 1S
19 win Rumqnam2017 (2168) chetvedau (2117) 1S
20 lose Rumqnam2017 (2187) minh_2017 (2071) 3S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Rumqnam2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames