LyMacSau
Cờ nhanh: 2535 W108D15L3
Cờ chậm: 2749 W200D408L42)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 draw LyMacSau (2755) trum_mafia (2590) 38S
12 win AnnickLebail (2391) LyMacSau (2742) 26S
13 draw tumaytq (2732) LyMacSau (2742) 51S
14 draw tumaytq (2732) LyMacSau (2742) 132S
15 draw tumaytq (2732) LyMacSau (2742) 94S
16 draw tumaytq (2732) LyMacSau (2742) 25S
17 draw LyMacSau (2742) tumaytq (2732) 20S
18 draw LyMacSau (2748) AcDieu (2637) 62S
19 draw tumaytq (2731) LyMacSau (2749) 41S
20 draw chessr1 (2390) LyMacSau (2768) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LyMacSau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames