LocCoc1
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 2568 W85D150L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 draw GoldCoast (2544) LocCoc1 (2555) 25S
12 draw LocCoc1 (2553) LyMacSau (2598) 300S
13 draw LocCoc1 (2550) LyMacSau (2601) 113S
14 draw CuuVyHo (2430) LocCoc1 (2557) 60S
15 draw ThienTam (2622) LocCoc1 (2553) 46S
16 lose LyMacSau (2568) LocCoc1 (2586) 104S
17 draw LyMacSau (2567) LocCoc1 (2587) 35S
18 draw LocCoc1 (2594) pennsylvania (2461) 30S
19 win LocCoc1 (2569) CuuVyHo (2468) 24S
20 win LocCoc1 (2559) cheungwcc (2363) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LocCoc1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames