LocCoc1
Cờ nhanh: 1680 W16D1L6
Cờ chậm: 2528 W85D150L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win LocCoc1 (1546) dongb85 (1583) 19F
12 win bat6 (1570) LocCoc1 (1529) 20F
13 win LocCoc1 (1511) bat6 (1588) 23F
14 win LocCoc1 (1496) hochoichoi (1495) 27F
15 win hochoichoi (1511) LocCoc1 (1480) 31F
16 win david1989 (1439) LocCoc1 (1465) 25F
17 win witschrd (1521) LocCoc1 (1447) 37F
18 draw VanThuDocThu (1605) LocCoc1 (1443) 105F
19 lose LocCoc1 (1454) VanThuDocThu (1594) 95F
20 lose namcam666 (1475) LocCoc1 (1469) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LocCoc1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames