GWC
Cờ nhanh: 1894 W468D48L539
Cờ chậm: 2054 W90D8L61)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose tuanvinh27 (2016) GWC (1959) 65F
12 win huangdi1 (1891) GWC (1945) 32F
13 lose huangdi1 (1873) GWC (1963) 32F
14 win GWC (1949) namquan (1913) 1F
15 lose GWC (1969) SThao (1820) 46F
16 lose SThao (1799) GWC (1990) 33F
17 lose GWC (L0A) phutho2014 (L0A) 19T
18 win do10 (1934) GWC (1976) 2F
19 lose GWC (1991) zhuanpao (2008) 45F
20 win GWC (1974) zhuanpao (2025) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GWC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames