E_T_
Cờ nhanh: 1735 W264D51L278
Cờ chậm: 2311 W4518D445L5266)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win E_T_ (1607) Grabdriver (1546) 25F
12 lose E_T_ (1639) stormrider2 (1638) 52F
13 draw E_T_ (1638) oon2032 (1682) 34F
14 win oon2032 (1700) E_T_ (1620) 43F
15 lose songdeyeu217 (1761) E_T_ (1644) 22F
16 lose E_T_ (1672) songdeyeu217 (1733) 33F
17 lose Bangbong1 (1507) E_T_ (1716) 36F
18 lose E_T_ (1764) Bangbong1 (1459) 40F
19 lose E_T_ (1792) anhtuan1965 (1843) 53F
20 lose E_T_ (1827) duylang (1776) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by E_T_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames